Frisörlicensen - information & bakgrund

Frisörlicensen utfärdas av FYN, Frisörernas Yrkesnämnd, och är ett bevis på kvalitet och utbildning. Licensen syftar till att skapa en tryggare och seriösare bransch. Här nedan kan du läsa mer om initiativet.

Bakgrund
Idag kan vem som helst kalla sig frisör, i Sverige finns ingen reglering av yrket. Därför har Frisörföretagarna tillsammans med tre andra branschaktörer, Handels, KTF (Kemisk tekniska leverantörsförbundet) och SFLF (Svenska stylist och frisörlärarförbundet, arbetat fram en modell för frisörlicens som berör alla aktiva frisörer. Modellen bygger på branschens nuvarande system för yrkesprov och yrkesbevis. Alltså de som redan har avlagt godkänt delprov, gesällprov eller innehar mästarbrev kommer att kunna ansöka om licens utan att avlägga ett nytt prov. Dock kommer alla få en teoretisk uppdatering kring de kemikalier som finns i de kosmetiska produkter som frisörer använder och hur de påverkar hår och hud. Licensen ska sitta på frisörens spegel, synligt för kunden för att bevisa att frisören har utbildning och kunskap i yrket. Genom licensen ska det också vara möjligt för den som driver eget företag att visa att det görs enligt Skatteverkets krav för företag med kontanthandel.

Utförande
Licensen utfärdas i form av ett körkort med bild, namn samt ett unikt licensnummer. Där framgår det också vilken behörighet frisören innehar.

A - Godkänt delprov
B - Gesällbrev
C - Mästarbrev
D - Seriöst företagande
E - Yrkeslärare